logo

Route

 

Sportpark "de Douwekamp" te Opeinde

 

Uit: richting Leeuwarden

Wanneer u op de N31 (de Wâldwei) richting Drachten rijdt, neemt u afslag Nijega/Burgum/Opeinde. Vervolgens gaat u rechtsaf richting Nijega (Hearrewei), in Nijega gaat u op het eerste kruispunt linksaf (kommisjewei) ca. 1 km na Nijega (Kommisjewei) ligt Opeinde. 1 Km nadat u het bord van Opeinde gepasseerd bent gaat u rechtsaf de kanaelsloane in (over de brug, bij het Opeinderkanaal langs), vervolgens neemt u de 2e weg links (Healwei). Aan de rechterkant bevindt zich het sportpark.

Uit: richting Heerenveen en Groningen (Drachten).

Op de A7 richting Drachten neemt u, vanuit Groningen, de eerste afslag naar Drachten/Leeuwarden (N31). Vanuit Heerenveen gezien neemt u de tweede afslag naar Drachten (N31). Vervolgens rijdt u door richting Leeuwarden (N31, Wâldwei). Na ca. 3 kilometer neemt u afslag Opeinde/Surhuisterveen en gaat u linksaf (Noorderhogeweg). Bij de rotonde gaat u rechtsaf richting Opeinde (Nijtap/Kommissieweg). Na 2 km komt u in Opeinde, waar u voor de brug (=tweede weg) linksaf slaat (kanaelsloane). Vervolgens neemt u de tweede weg links (Healwei). Aan de rechterkant bevindt zich het sportveld.

 

Sporthal dunoardhal

De zaalthuiswedstrijden van KC de Pein worden in Houtigehage gespeeld, in de Dúnoardhal. Vanaf de N31 (de Wâldwei) neemt u afslag Opeinde/Surhuisterveen en gaat u rechtsaf richting Surhuisterveen. Na ongeveer 1 km gaat u rechtsaf richting Houtigehage, deze weg volgt u tot in Houtigehage alwaar u op het kruispunt (bij het cafe) rechtsaf gaat. Vervolgens neemt u de 1e weg links, na ongeveer 100 meter staat de sporthal aan de rechterkant.

 

Gymzaal Opeinde

 

Vanuit Drachten:

In bebouwde kom Opeinde eerste weg links (middelbuorren), gymzaal meteen aan de linkerkant.

Vanuit Leeuwarden / Nijega:

In de bebouwde kom over het Opeinderkanaal, 2e weg rechts (middelbuorren), gymzaal meteen aan de linkerkant.

 

 

Opeinde is een dorp onder de rook van Drachten en is met ruim 1750 inwoners, na Drachten, het grootste dorp uit de gemeente Smallingerland. Smallingerland telt in totaal 14 dorpen en in 6 daarvan wordt gekorfbald. In Drachten KV Drachten/van der Wiel, in Drachtstercompagnie KV TFS, in Oudega KV Quick'21, in Rottevalle KV Wêz Handich, in de Veenhoop KV Altijd Kwiek en in Opeinde dus KC de Pein.Luchtfoto van Opeinde, met daarin de (rode) route naar de Douwekamp aangegeven. De groene cirkel markeert de gymzaal in Opeinde.