logo

Geschiedenis

Geschiedenis 

 

In 1944 was het vooral voetbal wat de klok sloeg in Opeinde. Toen echter de enige bal in het bezit van Opeinde in de vernieling geholpen werd, was het meester Sinnema die, op voorwaarde dat er niet mee gevoetbald werd, de bal van de school beschikbaar stelde. Werd er eerder in Nijega en Oudega gekorfbald, ook Opeinde was sindsdien op de korfbalkaart te vinden. Want op 1 augustus 1944 werd K.C. de Pein officieel opgericht.

Het eerste bestuur bestond uit: J. Schriemer, R. Straatsma, mej. J. Biesma, mej. A. Kijlstra en J. Pool (sinds 1975 erevoorzitter en in het jaar 2000 uitgeroepen tot Peinder van de eeuw). In 1946 nam K.C. de Pein voor het eerst deel aan korfbal in competitie verband en organiseerde men voor het eerst haar eigen seriewedstrijden (waar in 1998 de 50e editie van gehouden werd).

Ging men vroeger nog met paard en wagen naar de wedstrijden; in 1948 werd er een heuse bus aangeschaft. Ook kreeg de Pein in dat jaar haar traditionele geel-zwarte clubkleuren. In die tijd speelde de Pein 3e klas K.N.K.B.

Nadat eind jaren '50 een goede jeugdsector van de Pein een wat vastere fundering legde voor de toen nog wankele vereniging werd in 1962 het kampioenschap naar "tussenstation" 2e klas K.N.K.B. gehaald, een jaar later al ('63) werd het kampioenschap naar de 1e klasse een feit. Ook de Peinder jeugd liet van zich horen door in 1964 Fries kampioen te worden (junioren).

Na 20 jaar zonder clubblad te hebben gedaan verschijnt in 1965 ons maandblad "De Kourkerinder". De toenmalige redactie bestond uit Hieke Blauw, Eise Pool, Andries van der Sluis en Sietse Tibbesma.

In 1967 wordt, onder leiding van Louw van der Werf, het vlaggenschip van de Pein kampioen en mag men in het seizoen '67 - '68 overgangsklasse spelen. Echter na 1 seizoen degradeerde de Pein alweer. "T.a.B.é." schreef daar een gedicht over:

Oergongsklas tabé

Oergongsklas, dou meist wol witte
wy moatte dy no wer ferlitte
Oergangsklas, dou wiest te heech
dêrom gean wy wer omleech

Oergongsklas ús bêst dien
oan\'t de lêste kans forgie
Oergongsklas, it is mislearre
wy moatte degradearre

Oergongsklas, ha wy't forstjinne
dat wy wer yn'e earste klas begjinne?
Oergongsklas, hiene wy wat lok hawn
grif hie't sa fier net kaem.
Oergongsklas, wy ha't forlern
sille wy dy ea wer sjen?
Oergongsklas, dou meist wol witte
wy sille dy nea wer forjitte!

T.a.B.é.

De vraag uit het gedicht, of we de overgangsklasse weer zouden zien, werd in 1977 beantwoord. Nadat eind jaren '70 de mikro-competite officieel van start ging werd in het seizoen '76 - '77 (toenmalig trainer/coach Hidde van der Werf) na een beslissingswedstrijd tegen Goorecht, promotie naar de overgangsklasse afgedwongen.

bovenste rij van l. naar r.: Feike Kleiterp, Wieger Grijpstra, Janco Akkerman, Foeke Terpstra, Gerk Hylkema en trainer Hidde van der Werf onderste rij van l. naar r.: Hennie Booi, Sytske Dalstra, Anneke de Vries, Roelie Jansma en Trienke Dalstra
bovenste rij van l. naar r.: Feike Kleiterp, Wieger Grijpstra, Janco Akkerman, Foeke Terpstra, Gerk Hylkema en trainer Hidde van der Werf onderste rij van l. naar r.: Hennie Booi, Sytske Dalstra, Anneke de Vries, Roelie Jansma en Trienke Dalstra

 

 

 

 

 

 

Enkele wetenswaardigheden:

 • 1975
  • Jan Pool wordt erevoorzitter
  • Alle Peinders moeten verplicht met het "de Pein"-embleem spelen.
  • Eerste Wiebren van der Woude-cup (voetbalwedstrijd de Pein - ONT)
 • 1976
  • Spelerskaart verplicht
 • 1977
  • Trienke van der Wal is 200e lid
  • Eerste jeugdreisje naar Blierherne (slechts 1 maal onderbroken door Schiermonnikoog)
  • Gymnastieklokaal in Opeinde geopend
 • 1978
  • de Pein degradeert uit overgangsklasse
  • Zuivelcombinatie Ureterp 1e sponsor K.C. de Pein
 • 1979
  • O.P.A. (Oud Papier Afhalen) start
 • 1980
  • Dora Jeeninga-Kleiterp eerste vrouwelijke voorzitster
  • Wegens een overschot aan meisjes een meisjesstop
  • Eerste "Kuorkesprinter"

 

In het seizoen '83 - '84 begint men eindelijk met de renovatie van het sportcomplex. Op 28 april 1984 wordt ons nieuwe clubhuis geopend. De kantine zal vanaf die tijd als "De Kuorkesitter" door het leven gaan. In datzelfde (jubileum)jaar volgde ook de opening van het sportcomplex, welke de naam krijgt naar de voormalige eigenaar: "de Douwekamp".

In 1984 treedt voorzitster Dora Jeeninga af, haar plaats wordt ingenomen door Eise Pool. Ook organiseert K.C. de Pein voor het eerst de Leyenloop, men kan de halve marathon, de 10 km en de 5 km lopen. De Leyenloop is een groot succes, met in het seizoen '99 - '00 zo'n 150 deelnemers en een t.v.-verslag op Omrop Fryslân. Het deelnemersaantal blijft stijgen: de 15e editie telt ruim 200 deelnemers.

In 1985 is er voor het eerst een nieuwjaarsinstuif, later uitgebreid met de verkiezing "Peinder van het Jaar". Zo nu en dan wordt er ook iets ten tonele gebracht, zo was bij de eeuwwisseling Jack Spijkerjack uitgenodigd.

In een stukje in het clubblad van KV Drachten voorspelde Bert Blauw dat het middenvak zou gaan verdwijnen. Bert kreeg gelijk want in 1991 verdween het middenvak voorgoed uit het veldkorfbal. Toenmalig voorzitter Thys Bron spreekt zijn vermoeden uit dat met het verdwijnen van het middenvak het complete veldkorfbal op den duur zal verdwijnen, tot op heden heeft hij nog geen gelijk gekregen. Wegens ziekte moet Thys Bron de honneurs tijdelijk laten waarnemen door Alle Visser. De bouwactiviteiten ter uitbreiding van de kantine gaan (in 1988) voorlopig, wegens aanzienlijke bouwkosten, de ijskast in. Ongeveer 7 jaar later worden ze er weer uitgehaald en start men met de uitbreiding van de kantine.

De situering van de velden van de in 1991 opgerichte tennisvereniging roept bij een aantal K.C.'ers de nodige gevoelens op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Sportgala Smallingerland in 1993 worden o.a. genomineerd: Baukje van der Wal als beste speelster (toen K.C. de Pein, later Marfûgels) en Kees Welling als beste trainer (de Hoeve en K.C. de Pein).

In het seizoen '93 - '94 bestaat K.C. de Pein 50 jaar; we mogen in dat seizoen de (tweede) Friese K.N.K.V.-bekerfinale organiseren.

In 1999 is de Pein 'voorzitter-loos', ook op bestuurlijk niveau zelf gaat het de Pein niet voor de wind. Brand Veenstra wordt gevraagd om de boel weer op de rails te zetten. Veenstra wordt voorzitter ad interim en zal dit tot 22 maart 2005 doen. Tijdens een gedenkwaardige extra ledenvergadering neemt Brand afscheid als voorzitter: "ik wilde een zakelijk voorzitter zijn, maar na een jaar of 2 werd ik ook emotioneel betrokken bij de Pein" aldus de in Oudega woonachtige Veenstra. Tijdens dezelfde vergadering worden Douwe de Haan en Tjitsje Jonker in het bestuur gekozen, samen met Evie Riemersma, Janco Akkerman, Janna Blauw en Miriam Elzinga vormen zij het bestuur in 2005.

Jan van der Heide is in het seizoen 1999-2000 de hoofdtrainer van de Pein en wordt na 1 seizoen opgevolgd door Klaas Veenstra (veld) en Romke Timmermans uit Garijp (zaal).

We vervolgen weer met de eeuwwisseling, want op 1 januari 2000 wordt Jan Pool benoemd tot Peinder van de Eeuw.

Een unieke situatie in scheidsrechterland sinds 2001: de Pein heeft 2 topscheidsrechters binnen te lijnen: Alle Visser in de hoofdklasse en Bert Blauw in de overgangsklasse. Het seizoen wordt begonnen onder hoofdtrainer Geert Hagting, helaas nemen Hagting en de Pein tijdens de zaalcompetitie al weer afscheid van elkaar. Klaas Veenstra en Gerk-Jan Hylkema worden bereid gevonden om het seizoen als eindverantwoordelijke af te maken. In de zaal degradeert de Pein, na een beslissingswedstrijd in Wolvega tegen ZKC'19, naar de 3e klasse. Op het veld weet men zich te handhaven in de 2e klasse.

Op vrijdag 26 april 2002 is erelid Thys Bron benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassauvoor zijn grote verdienste voor de korfbalsport en KC de Pein in het bijzonder.

Op de nieuwjaars receptie van 2003 wordt Brand Veenstra verkozen tot Peinder van het Jaar. In datzelfe jaar organiseert KC de Pein voor de 55e keer haar succesvolle jeugdtoernooi, het record van 100 deelnemende teams (over 23 verenigingen) wordt geevenaard, het jeugdtoernooi (welke in het teken stond van de vrijwilliger) blijft hiermee de grootste in het Noorden. Ook wordt in dat jaar voor de 17e keer in successie de Leijenloop georganiseerd. Bert Blauw fluit al 25 jaar lang, hem wordt door Piet de Jeu (voorzitter LWS) een bondsspeld opgespeld. Het vlaggenschip van de Pein speelt op het veld in de 2e klas en in de zaal 3e klas, beide keren weet men zich te handhaven. Ook worden, na jaren van onderhandelen en ergernissen, 2 lichtmasten op het korfbalveld geplaatst.

Op 21 september 2003 komt het bericht dat ere-voorzitter Jan Pool is overleden, na Bert de Ruiter en Tine Bouma-Blauw het 3e (oud)lid die ons in het jaar 2003 ontvalt. Sinds de oprichting van de club is Pool de enige die het predikaat ere-voorzitter mocht dragen. De Pein verliest in hem een man die ontzettend veel voor de korfbalsport gedaan heeft. Jan Pool wordt 88 jaar oud. In november van datzelfde jaar maakt hoofdtrainer Douwe de Haan bekend aan zijn 2e en tevens laatste seizoen als hoofdtrainer aan de Pein verbonden te zijn. De Haan maakt de overstap naar CSL (als trainer) en naar de Pein (als speler). De Pein speelt in de zaal inmiddels in de 'Dunoardhal' in Houtigehage, daarmee eindigt de grote -roemruchte- periode van de Sportlaan in Drachten waar heel wat korfbalgeschiedenis geschreven is.

2004 begint weer met de verkiezing van "Peinder van het Jaar", deze keer weggelegd voor Sander van der Heide. Een ludieke actie in de Dunoardhal naar aanleiding van een uitspraak van korfbalgoeroe Ben Crum. Hij looft namelijk 1000 Euro uit voor diegene die een dunk weet de plaatsen. Drachten 3 en de Pein 1 voeren het uit (met behulp van de lange Johan Schaafsma en een menselijk opstapje), Crum houdt echter de beurs op de knip. Als tegenactie worden er bij de kruisfinales in Groningen en met de zaalfinale in Ahoy' spandoeken opgehangen. Ook de diverse media uit Friesland berichten over 'de Dunk'.

Bron: "De Kuorkerinder" Jubileum-uitgave 40 jaar K.C. de Pein (Bert Blauw en Peter Terpstra), het jubileumboek "50 jaar korfbal in Opeinde" (Thys Bron, Peter Terpstra en Sjouke v/d Heide) en "de Kuorkeside".